Любовни истории

Любовни истории

видеография

  • Lovestory

  • 600 лв
    до 120 минути
  • Ангажимент в рамките на 120 минути
  • Динамичен кратък разказ 2 до 5 минути
  • Заснемане със стабилизираща система - Gimbal
  • Срок за обработка – от 50 до 70 работни дни
  • Цена на час извън пакета + 200лв./ч