Свето Кръщение

Свето Кръщение

видеография

  • Свето Кръщение

  • 250 лв
    до 60 минути
  • Ангажимент в рамките на 60 минути
  • Динамичен филм с избрани моменти от 3 до 10 минути
  • Заснемане със стабилизираща система
  • Срок за обработка – от 50 до 70 работни дни
  • Цена на час извън пакета + 130лв./ч