Свето Кръщение

Свето Кръщение

видеография

  • Свето Кръщение

  • 400 лв
    до 90 минути
  • Ангажимент в рамките на 90 минути
  • Динамичен филм с избрани моменти от 3 до 10 минути
  • Заснемане със стабилизираща система
  • Срок за обработка – от 50 до 70 работни дни
  • Цена на час извън пакета + 200лв./ч